Ekotermika

Ekotermika S.A.

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1301/17 ogłosił upadłość Ekotermiki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS:0000535157 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 638/17

Data otwarcia postępowania:
2017-09-12

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 1301/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 638/17

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
ASR Agnieszka Kraszewska

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu

 

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.pdf)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.xml)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.rtf)


POWRÓT
»