Floor4U Sp. z o.o.

Floor4U Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 5 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1256/17 ogłosił upadłość Floor4U spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000514761 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 753/17

Data otwarcia postępowania:
2017-10-05

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 1256/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 753/17

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Piotr Kędzierski

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu

 

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.pdf)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.xml)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.rtf)


POWRÓT
»