Infraco Sp. z o.o.

Infraco Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 922/18 ogłosił upadłość Infraco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-186) przy ul. Modlińskiej 129 lok. U9, KRS: 0000443412 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1144/18

Data otwarcia postępowania:2018-12-17

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 922/18

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
X GUp 1144/18

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Danuta Bugajna-Sporczyk

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.pdf)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.xml)
Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (.rtf)


POWRÓT
»