Swiss Bakery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Swiss Bakery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1706/17 ogłosił upadłość Swiss Bakery sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, KRS:0000448986 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 997/17

Data otwarcia postępowania:
2017-12-04

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 1706/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 997/17

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Piotr Pełczyński

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»