Sylwia Giernatowska

Sylwia Giernatowska

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1586/17 ogłosił upadłość Sylwii Giernatowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 902/17

Data otwarcia postępowania:
2017-11-13

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 1586/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 902/17

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Paweł Stosio

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»