TMP Sp. z o.o.

TMP Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1484/16 ogłosił upadłość TMP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000201383 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 748/16

Data otwarcia postępowania:
2016-11-15

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 1484/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 748/16

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Jarosław Zarębski

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»