Wioleta Pelc

Wioleta Pelc

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 523/18 ogłosił upadłość Wiolety Pelc jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 579/18

Data otwarcia postępowania:
2018-06-20

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
X GU 523/18

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGUp 579/18

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Daria Popłonyk

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»