Włodzimierz Michalski WAMEL- ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU SIECI ELEKTRYCZNYCH

Włodzimierz Michalski WAMEL- ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU SIECI ELEKTRYCZNYCH

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie X GR 11/18 otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika: Włodzimierza Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Michalski WAMEL- ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU SIECI ELEKTRYCZNYCH, NIP: 125-001-94-03

Data otwarcia postępowania:
2018-02-21

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
XGR 11/18

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGRs 3/18

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Agnieszka Kraszewska

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»