Antywindykacja

Gdy otrzymałeś nakaz zapłaty lub zawiadomienie o wszczęciu egzekucji od komornika sądowego lub skarbowego, nie oznacza to, że wszystko już stracone.
Mamy świadomość, że może być to dla Państwa trudne obciążenie psychiczne, jednak z naszego doświadczenia wynika, że w większości przypadków istnieje możliwość uchylenia obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego lub podjęcie z wierzycielem negocjacji pozwalających na znaczne obniżenie wysokości zadłużenia i zminimalizowanie kosztów postępowania. Wystarczy, że zaufasz naszym specjalistom i opowiesz o swojej sytuacji, a my przedstawimy Ci najbardziej optymalną ścieżkę rozwiązania problemu.
Beneficjum, to przede wszystkim praktycy. Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego w firmach windykacyjnych i kancelariach komorniczych. Dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom zawodowym, już przy pierwszym kontakcie z klientem jesteśmy w stanie dostrzec błędy proceduralne i rozwiązania prawne umożliwiające skuteczną pomoc dłużnikowi.