Syndyk sprzeda

IX GUp 35/22 Syndyk masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lublinie ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż  sprzętu komputerowego (stacje robocze, monitory, klawiatury, serwery i inne), licencji do programów komputerowych (Pakiet licencji Process Simulate – 6 lic.,  Pakiet licencji NX – 4 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 4 lic., Pakiet licencji DELMIA V5 ROB – 6 lic., Pakiet licencji KUKA MODULE PC – 5 lic., Pakiet licencji Process Simulate – 8 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 11 lic., Pakiet licencji MD2  / CATMEE  9 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 7 lic, Pakiet licencji Process Simulate – 12 lic., Pakiet licencji NX – 2 lic.), zestawy mebli biurowych, AGD oraz RTV

Czytaj dalej


IX GUp 226/21 “of” Syndyk masy upadłości Zofii Dysput ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Dysput prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Dąbrówce przy ul. Jaworowej 2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00212210/8 wraz z przynależnym do nieruchomości udziałem w wysokości 7494/14771 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/164 z obrębu 0004, Dąbrówka, położonej przy ul Jaworowej 22 w Dąbrówce, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00209599/4 

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości lokalowej

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy sprzeda nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 26.900 m2, składającą się z działek ew. o nr 133,462, 627, 628, 635, 636, 79, 160, 220, 303, 817,818/1, 1039, 1040/1, 1252/1, 1253, 958/3, 958/4, 959/1, 959/2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018610/5 

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości rolnej 

Czytaj dalej


V GUp 270/20 Syndyk masy upadłości LABOR SP. Z O.O. sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą dz. ew. nr 79/37 o powierzchni 2,7988 ha, położoną we wsi Rucewo, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00022959/1

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki w nieruchomości położonej w miejscowości Rucewo

Czytaj dalej


XIX GUp 531/21 Syndyk masy upadłości Justyny Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 530/21 Syndyk masy upadłości Patryka Kosińskiego  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 529/21 Syndyk masy upadłości Iwony Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 531/21 Syndyk masy upadłości Justyny Kosińskiej sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XIX GUp 530/21 Syndyk masy upadłości Patryka Kosińskiego sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XIX GUp 529/21 Syndyk masy upadłości Iwony Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 4/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XVIII GUp 670/19   – Syndyk masy upadłości Infraco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprzeda szalunki, zagęszczarkę, wózek widłowy, pojazdy mechaniczne i zestaw mebli

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki szalunków, zagęszczarki, wózka widłowego, pojazdów mechaniczne i zestawu mebli

Czytaj dalej


IX GUp 130/21 “of”  – Udział wysokości 5/8 w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 45,60 m2, położonego przy ul. Ziemowita 2 w Białej Podlaskiej

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 5/8 w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 45,60 m2, położonego przy ul. Ziemowita 2 w Białej Podlaskiej (kod pocztowy: 21-500), znajdującego się w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej (zwany również jako „udział”) za cenę nie mniejszą niż 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy 00/100 złotych.

Czytaj dalej


 XIX GUp 936/20 – Udział w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu

Syndyk masy upadłości Józefy Szylling (sygn. akt. XIX GUp 936/20) ogłasza o postępowaniu konkursowym  i aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu (54-061) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00043420/3.

Czytaj dalej