Syndyk sprzeda

XIX GUp 912/21 – Mercedes-Benz E200 CGI, r. prod. 2010, przebieg ok 132.000 km

Syndyk masy upadłości Piotra Mówińskiego w postępowaniu o sygn. akt XIX GUp 912/21 ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż pojazdu Mercedes Benz E200 CGI, rok. prod. 2010, nr rej. WPI 2260C, przebieg ok. 132000 km za cenę niemniejszą niż 43.040,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterdzieści 00/100 złotych).

Czytaj dalej


Quickminer Sp. z o.o. – sprzęt komputerowy do kopania kryptowalut

Syndyk masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza. że prowadzona jest sprzedaż  w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert), a w przypadku w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w trybie aukcji (licytacji ustnej) następujących składników majątku wchodzące w skład masy upadłości:
a. Karty graficzne Zotac GeForce GTX1070 Ti 8GB – 25 sztuk,
b. Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX580 – 246 sztuk,
c. Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX570 – 62 sztuki,
d. Płyty główne ASUS 8250 minininig expert RX570 – 46 sztuk,
e. Monitor LG 29UB55-B RX570 – 2 sztuki,
f. Monitor iiyama ProLite X2783HSU – 3 sztuki,
g. Zasilacze DarkPower Pro P11 1200W – 46 sztuk
h. Regały pod sprzęt komputerowy – 16 sztuk,
i. Szafki serwerowe – 2 sztuki,

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Szeflera w Warszawie (dzielnica Rembertów)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Szeflera w dzielnicy Rembertów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 58/3 obręb ewidencyjny 30917 o powierzchni 0,1568 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00408339/4 za cenę nie mniejszą niż 478.000,00 zł netto (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Noskowskiego w Częstochowie(dzielnica Podjasnogórska)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórska, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16 obręb ewidencyjny nr 0178 o powierzchni 1,2039 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr CZ1C/00187646/6 za cenę nie mniejszą niż 4.730.000,00 zł netto (cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w Warszawie (dzielnica Białołęka)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/11 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,9163 ha (nieruchomość 1) ha, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 162, obręb ewidencyjny 41635, o powierzchni 0,3003 ha położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka na której znajdują się wzniesione bez pozwolenia na budowę fundamenty dwóch budynków mieszkalnych (nieruchomość 2) dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00443972/9. Przedmiotem przetargu są obie nieruchomości na które mogą być składane odrębne oferty. Oferta na Nieruchomość nr 1 za cenę nie mniejszą niż 3.323.070,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt 00/00 złotych). Oferta na Nieruchomość nr 2 za cenę nie mniejszą niż 1.110.930,00 zł netto (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/00 złotych). Preferowane będą oferty złożone na obie nieruchomości za cenę nie mniejszą niż 4.434.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/00 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Ostródzkiej w Warszawie (dzielnica Białołęka)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ostródzkiej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/1 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,3970 ha dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00443972/9 za cenę nie mniejszą niż 1.571.000,00 zł netto (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej