Syndyk sprzeda

Udział wynoszący ½ we własności nieruchomości o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2 – termin składania ofert do 15 kwietnia 2019 roku

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 470/17, posiadając zgodę Sędziego Komisarza sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący ½ w własności nieruchomości o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00037115/5 oraz udział wynoszący 214/3090 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej o powierzchni 1036 m2 (nieruchomość stanowi drogę dojazdową), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00057671/6 za cenę minimalną nie niższą niż 122.560,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

CZYTAJ DALEJ »


Wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym w kwocie  – termin składania ofert do 16 kwietnia 2019 roku

Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 814/18 ogłasza o  sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości o wartości nominalnej 12 955,75 zł (słownie:dwanaście tysięcy pięćset dziewięćset pięćdziesiąt pięć 75/100 zł.)   za cenę nie niższą niż cena oszacowania w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące  zł)

CZYTAJ DALEJ »


Udziały w spółce „BUMA – GINO ROSSI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000109269 – termin składania ofert do 15 kwietnia 2019 roku

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 766/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 212 udziałów o łącznej wartości nominalnej 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy 00/100) w „BUMA – GINO ROSSI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000109269 za cenę nie niższą niż 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt 00/100.

CZYTAJ DALEJ »


Przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa EKOTERMIKA S.A. w upadłości w rozumieniu art. 55 (1) k.c.  (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Ekotermika S.A. w upadłości w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego

CZYTAJ DALEJ »


Udział wynoszący ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 2 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym położonym przy ul. Gen. S. Maczka 3 w Ząbkach o powierzchni użytkowej 56,70 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 2 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym położonym przy ul. Gen. S. Maczka 3 w Ząbkach o powierzchni użytkowej 56,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00086007/7

CZYTAJ DALEJ »


Udziały w spółce FLASH FASHION.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000627999 (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 766/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100)

CZYTAJ DALEJ »


   ZAKOŃCZONE – Samochód osobowy marki Mitsubishi Carisma, rok produkcji 1996 (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 514/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki  samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma, rok produkcji 1996, pojemność silnika 1800 cm3, VIN XMCLNDA2ATF029869, ubezpieczenie OC zawarte do dnia 30 maja 2019 roku

CZYTAJ DALEJ »


Telefon komórkowy LG Swift  i obraz olejny (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 814/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

CZYTAJ DALEJ »


Telefon komórkowy Sony Xperia Z3 i komputer stacjonarny (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 766/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

CZYTAJ DALEJ »


Telewizor LCD Philips (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 461/18 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości telewizora LCD marki Philips (brak tabliczek znamionowych z oznaczeniem modelu i nr serii) za cenę minimalną nie niższą niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

CZYTAJ DALEJ »


Udziały w spółce Fresh Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000451344 (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 997/17 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 47 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.350,00 zł

CZYTAJ DALEJ »


Udziały w spółce TB BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000627999 (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 97/18, posiadając zgodę sędziego komisarza ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 5 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) każdy w TB BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000627999 za cenę nie niższą niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) zł za każdy udział.

CZYTAJ DALEJ »


iPhone 7 128GB, Model A1778, kolor czarny (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 435/18 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości telefonu komórkowego iPhone 7 128GB, Model A1778, kolor czarny, pęknięty wyświetlacz, brak akcesoriów i pudełka, brak dowodu zakupu, brak gwarancji za cenę minimalną nie niższą niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

CZYTAJ DALEJ »


ZAKOŃCZONE – iPhone 7 32GB, Model A1778, kolor srebrno-biały (ZAKOŃCZONA)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 97/18 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości telefonu komórkowego iPhone 7 32GB, Model A1778, kolor srebrno-biały, liczne głębokie rysy na wyświetlaczu i obudowie, brak akcesoriów, brak dowodu zakupu, brak gwarancji, IMEI 356556082082091 za cenę minimalną nie niższą niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

CZYTAJ DALEJ »


PRZETARG ODWOŁANY – Pakiet wierzytelności  (termin składania ofert do dnia 25 września 2018 roku)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 97/18, posiadając zgodę sędziego komisarza ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości

CZYTAJ DALEJ »