Syndyk sprzeda

 

DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Szeflera w Warszawie (dzielnica Rembertów)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Szeflera w dzielnicy Rembertów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 58/3 obręb ewidencyjny 30917 o powierzchni 0,1568 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00408339/4 za cenę nie mniejszą niż 478.000,00 zł netto (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Owoców Leśnych w Warszawie (dzielnica Białołęka)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Owoców Leśnych w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9/6 obręb ewidencyjny 40707 o powierzchni 0,3077 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00277311/3 za cenę nie mniejszą niż 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w Warszawie (dzielnica Białołęka)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/11 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,9163 ha (nieruchomość 1) ha, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 162, obręb ewidencyjny 41635, o powierzchni 0,3003 ha położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka na której znajdują się wzniesione bez pozwolenia na budowę fundamenty dwóch budynków mieszkalnych (nieruchomość 2) dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00443972/9. Przedmiotem przetargu są obie nieruchomości na które mogą być składane odrębne oferty. Oferta na Nieruchomość nr 1 za cenę nie mniejszą niż 3.323.070,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt 00/00 złotych). Oferta na Nieruchomość nr 2 za cenę nie mniejszą niż 1.110.930,00 zł netto (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/00 złotych). Preferowane będą oferty złożone na obie nieruchomości za cenę nie mniejszą niż 4.434.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/00 złotych).

Czytaj dalej


DOLCAN PLUS S.A. – nieruchomość gruntowa przy ul. Ostródzkiej w Warszawie (dzielnica Białołęka)

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ostródzkiej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/1 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,3970 ha dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00443972/9 za cenę nie mniejszą niż 1.571.000,00 zł netto (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych).

Czytaj dalej