Postępowania

Infraco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 922/18 ogłosił upadłość Infraco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-186) przy ul. Modlińskiej 129 lok. U9, KRS: 0000443412 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1144/18

CZYTAJ DALEJ »


Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w upadłości

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2398/18 ogłosił upadłość Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Orzechowej 13, KRS: 0000246088 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1074/18

CZYTAJ DALEJ »


Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w upadłości

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2398/18 ogłosił upadłość Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Orzechowej 13, KRS: 0000246088 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1074/18

CZYTAJ DALEJ »