Postępowania

Infraco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 922/18 ogłosił upadłość Infraco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-186) przy ul. Modlińskiej 129 lok. U9, KRS: 0000443412 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1144/18

CZYTAJ DALEJ »


Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w upadłości

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2398/18 ogłosił upadłość Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Orzechowej 13, KRS: 0000246088 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1074/18

CZYTAJ DALEJ »


Roksana Wasiuk w upadłości

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1889/18 ogłosił upadłość Roksany Wasiuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1050/18

CZYTAJ DALEJ »


Małgorzata Katarzyna Mariańska w upadłości

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1489/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Katarzyny Mariańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 980/18

CZYTAJ DALEJ »


Anna Rybińska w upadłości

Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1086/18 ogłosił upadłość Anny Rybińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 866/18.

CZYTAJ DALEJ »


Ewa Malinowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1645/18 ogłosił upadłość Ewy Malinowskiej  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 859/18.

CZYTAJ DALEJ »


Hanna Durasiewicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1178/18 ogłosił upadłość Hanny Durasiewicz jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 814/18

CZYTAJ DALEJ »


Paweł Kołaczkowski w upadłości

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 766/18 ogłosił upadłość Pawła Kołaczkowskiego  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 744/18

CZYTAJ DALEJ »


Krzysztof Piotrowicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 05 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospo-darczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 268/18 ogłosił upadłość Krzysztofa Piotrowicza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 602/18
CZYTAJ DALEJ »


Wioleta Pelc w upadłości

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 523/18 ogłosił upadłość Wiolety Pelc jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 579/18
CZYTAJ DALEJ »


Piotr Brzeziński w upadłości

Postanowieniem z dnia 06 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 505/18 ogłosił upadłość Piotra Brzezińskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 514/18
CZYTAJ DALEJ »


Magdalena Kretkiewicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/18 ogłosił upadłość Magdaleny Kretkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 462/18
CZYTAJ DALEJ »


Paweł Kretkiewicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/18 ogłosił upadłość Pawła Kertkiewicza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 461/18
CZYTAJ DALEJ »


Przemysław Wilk w upadłości

Postanowieniem z dnia 11 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2329/17 ogłosił upadłość Przemysława Wilka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 435/1
CZYTAJ DALEJ »


Adam Węgliński w upadłości

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 324/18 ogłosił upadłość Adama Węglińskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 398/18
CZYTAJ DALEJ »


Dominika Zych w upadłości

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 72/18 ogłosił upadłość Dominiki Zych jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 388/18
CZYTAJ DALEJ »


Grzegorz Mandziuk w upadłości

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 31/18 ogłosił upadłość Grzegorza Mandziuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 326/18
CZYTAJ DALEJ »


Andrzej Szurmak w upadłości

Postanowieniem z dnia 23 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 188/18 ogłosił upadłość Andrzeja Szurmaka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 282/18
CZYTAJ DALEJ »


Krystyna Sołkowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 08 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2271/17 ogłosił upadłość Krystyny Sokołowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 222/18
CZYTAJ DALEJ »


Jan Zakielarz w upadłości

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2170/17 ogłosił upadłość Jana Zakielarza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 157/18
CZYTAJ DALEJ »


Włodzimierz Michalski WAMEL- ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU SIECI ELEKTRYCZNYCH
w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie X GR 11/18 otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika: Włodzimierza Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Michalski WAMEL- ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU SIECI ELEKTRYCZNYCH, NIP: 125-001-94-03
CZYTAJ DALEJ »


PARMI Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie X GR 111/17 otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika: „Parmi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie- Jeziornej, KRS: 0000156733
CZYTAJ DALEJ »


Tomasz Kiesio w upadłości

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1937/17 ogłosił upadłość Tomasza Kiesio jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GU 1937/17
CZYTAJ DALEJ »


Agnieszka Jawiarczyk w upadłości

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Go-spodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyda-nym w sprawie o sygn. akt X GU 1675/17 ogłosił upadłość Agnieszki Jawiarczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GU 1675/17
CZYTAJ DALEJ »


Paweł Dyzio w upadłości

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2007/17 ogłosił upadłość Pawła Dyzio jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 10/18
CZYTAJ DALEJ »


Grażyna Jakubiak w upadłości

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1182/17 ogłosił upadłość Hanny Kwiatkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1091/17
CZYTAJ DALEJ »


Hanna Kwiatkowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1182/17 ogłosił upadłość Hanny Kwiatkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1091/17
CZYTAJ DALEJ »


Kinga Wosławska w upadłości

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1783/17 ogłosił upadłość Kingi Wosławskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1087/17
CZYTAJ DALEJ »


Dariusz Nowakowski w upadłości

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1601/17 ogłosił upadłość Dariusza Wacława Nowakowskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1004/17
CZYTAJ DALEJ »


Sylwia Giernatowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1586/17 ogłosił upadłość Sylwii Giernatowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 902/17
CZYTAJ DALEJ »


Swiss Bakery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1706/17 ogłosił upadłość Swiss Bakery sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, KRS:0000448986 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 997/17
CZYTAJ DALEJ »


Floor4U Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 5 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1256/17 ogłosił upadłość Floor4U spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000514761 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 753/17
CZYTAJ DALEJ »


MD Prestige Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1787/17 ogłosił upadłość MD Prestige Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000327868 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1037/17
CZYTAJ DALEJ »


Grzegorz Bronisz w upadłości

Postanowieniem z dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1293/17 ogłosił upadłość Grzegorza Bronisza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 783/17
CZYTAJ DALEJ »


Małgorzata Puławska w upadłości

Postanowieniem z dnia 13 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 993/17 ogłosił upadłość Małgorzaty Puławskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 686/17
CZYTAJ DALEJ »


Ekotermika S.A. w upadłości

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1301/17 ogłosił upadłość Ekotermiki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS:0000535157 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 638/17
CZYTAJ DALEJ »


LB Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 880/17 ogłosił upadłość LB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000516870 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 591/17
CZYTAJ DALEJ »


LB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 881/17 ogłosił upadłość LB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, KRS:0000518656 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 592/17
CZYTAJ DALEJ »


Danuta Nowakowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 308/17 ogłosił upadłość Danuty Nowakowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 581/17
CZYTAJ DALEJ »


Barbara Liwkowicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1021/17 ogłosił upadłość Barbary Liwkowicz jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 463/17
CZYTAJ DALEJ »


Kinga Siemiątkowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 422/17 ogłosił upadłość Kingi Siemiątkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 470/17
CZYTAJ DALEJ »


INEZ INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 726/17 ogłosił upadłość INEZ INVESTMENTS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000268718 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 453/17
CZYTAJ DALEJ »


Barbara Kopcewicz w upadłości

Postanowieniem z dnia 7 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1768/17 ogłosił upadłość Barbary Kopcewicz jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 167/17
CZYTAJ DALEJ »


T-MAM Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1732/16 ogłosił upadłość T-MAM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000263618 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 40/17
CZYTAJ DALEJ »


Martyna Łęgowska w upadłości

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1487/16 ogłosił upadłość Martyny Łęgowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 14/17
CZYTAJ DALEJ »


Celina Elwira Styczeń w upadłości

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1577/16 ogłosił upadłość Celiny Elwiry Styczeń jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 844/16
CZYTAJ DALEJ »


Iwona Kotuniak-Osuch w upadłości

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1315/16 ogłosił upadłość Iwony Kotuniak-Osuch jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 791/16
CZYTAJ DALEJ »


TMP Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1484/16 ogłosił upadłość TMP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000201383 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 748/16
CZYTAJ DALEJ »


Zbigniew Miszczuk w upadłości

Postanowieniem z dnia 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1076/16 ogłosił upadłość Zbigniewa Miszczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 582/16
CZYTAJ DALEJ »


Ewa Stańczyk w upadłości

Postanowieniem z dnia 25 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 432/16 ogłosił upadłość Ewy Stańczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 316/16
CZYTAJ DALEJ »


Jakub Michał Adamczewski w upadłości

Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 89/16 ogłosił upadłość Jakuba Michała Adamczewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 172/16
CZYTAJ DALEJ »


Danuta Czarny w upadłości

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1168/15 ogłosił upadłość Danuty Czarny jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 563/15
CZYTAJ DALEJ »