Dla wierzycieli

Analiza finansowo-zarządcza dłużnika
Analizujemy kondycję finansową dłużnika w kontekście jego zobowiązań i ewentualnych perspektyw restrukturyzacyjnych. Badanie obejmuje również opiniowanie w zakresie otoczenia gospodarczego, branży i sektora usługowego, wokół którego skoncentrowana jest działalność dłużnika.

Wszczynanie postępowań wobec niewypłacalnych dłużników
W oparciu o ustalony stan faktyczny doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnej drogi odzyskania wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz instrumentów skutecznej ochrony praw wierzyciela w ramach postępowania. Udzielamy ponadto wsparcia na każdym etapie redakcji wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Udział w procesie wypracowania układu
Współuczestniczymy w imieniu wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem w zakresie wypracowania propozycji układowych w celu przyśpieszenia postępowania i możliwego uprzywilejowania wierzyciela.

Nadzór nad procesem zaspokajania wierzycieli
Wykwalifikowani specjaliści analizują propozycje układowe w kontekście braków formalnych, zasadności podziału wierzycieli na grupy interesów i korzyści finansowych płynących dla wierzyciela.