PARMI Sp. z o.o.

PARMI Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanym w sprawie X GR 111/17 otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika: „Parmi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie- Jeziornej, KRS: 0000156733

Data otwarcia postępowania:
2018-02-15

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia:
XGR 111/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia:
XGRs 2/18

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia komisarz:
SSR Kamila Wasilewska

Stan postępowania:

Dane adresowe:
Biuro Syndyka
ul. Marszałkowska 9/15 lok.53
00-626 Warszawa
Tel. (22) 400 08 94
adres mailowy: biuro@beneficjum.eu


POWRÓT
»