Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/24 prawa własności w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym przy ul. Chołoniewskiego 3B w Bydgoszczy